הייחוד שלנו

גישה הומניסטית אקסיסטנציאלית

אנו ב IACP מאמינים שאימון אישי לחיים עוסק במיכלול ההתנהגות האנושית ובעולמו הנפשי של האדם בסביבתו החברתית-תרבותית. אנו מקדמים גישה הומניסטית אקסיסטנציאלית שפותחה בחברת IACP ובאוניברסיטת ת"א ושמתייחסת לצרכיו האנושיים של המתאמן, מנתחת את הפרדיגמות המעכבות השולטות בחייו ומאפשרת לו להגשים את הפוטנציאל האישי. הגישה מייצרת בסיס ראשוני שמאפשר פיתוח דיסציפלינה אימונית חדשה שנשענת על מחקר מדעי וטכניקות יישומיות מתורות הניהול והשיווק, מסוציולוגיה ולימודי התרבות, מחינוך ודידקטיקה, וגם ממדעי המוח, מתורת הכאוס והמערכות המורכבות, מפסיכולוגיה הומניסטית, אבולוציונית, והתפתחותית.